Vantaa-hiihto

Kunto - 28.0 km

RastiväliL-11-22-33-44-55-66-77-88-99-1010-M
Koodi
Pituus
Ihanneaika
Nopein
Laavu
1727
13:15
10:19
Golf-kenttä
2545
15:18
12:18
Kaiun maja 1
258
07:45
05:50
5km takalenkki
1448
15:18
11:59
Kaiun maja 2
1428
12:29
10:30
Golf-kenttä
223
08:05
06:36
Käännös Serenaan
1917
12:24
10:24
Serena
4097
29:11
23:42
Petikon kuntoradalle
4429
31:31
26:37
Petikon pellot
1016
04:56
04:33
Maali
991
04:36
04:17
154:48
127:05
1.
Przemyslav Molik
2:07:05
(04:32 min/km)
10:19 (1)
10:47
100 %
00:00
---
05:58
06:14
12:18 (1)
12:27
100 %
00:00
---
04:49
04:53
05:50 (1)
06:18
100 %
00:00
---
22:36
24:27
11:59 (1)
12:27
100 %
00:00
---
08:16
08:36
10:30 (1)
10:09
96 %
00:00
---
07:21
07:06
06:36 (1)
06:34
99 %
00:00
---
29:35
29:30
10:24 (1)
10:05
97 %
00:00
---
05:25
05:15
23:42 (1)
23:45
100 %
00:00
---
05:47
05:47
26:37 (1)
25:39
96 %
00:00
---
06:00
05:47
04:33 (1)
04:00
88 %
00:32
---
04:28
03:57
04:17 (1)
03:44
87 %
00:32
---
04:19
03:46
127:05
126:00
01:04
100.0 %
100.0 %
04:32 min/km
04:30 min/km
2.
Merja Tuukkanen
3:02:35
(06:31 min/km)
16:11 (2)
15:30
95 %
00:00
---
09:22
08:58
18:19 (2)
17:54
97 %
00:00
---
07:11
07:02
09:40 (2)
09:04
93 %
00:00
---
37:28
35:10
18:37 (2)
17:54
96 %
00:00
---
12:51
12:22
14:28 (2)
14:36
100 %
00:00
---
10:07
10:14
09:34 (2)
09:27
98 %
00:00
---
42:53
42:26
14:24 (2)
14:31
100 %
00:00
---
07:30
07:34
34:41 (2)
34:10
98 %
00:00
---
08:27
08:20
36:26 (2)
36:54
100 %
00:00
---
08:13
08:19
05:20 (2)
05:46
100 %
00:00
---
05:14
05:41
04:55 (2)
05:23
100 %
00:00
---
04:57
05:26
182:35
181:14
00:00
85.4 %
87.5 %
06:31 min/km
06:28 min/km
Pummeja0 (0 %)0 (0 %)0 (0 %)0 (0 %)0 (0 %)0 (0 %)0 (0 %)0 (0 %)0 (0 %)1 (50 %)1 (50 %)
Keskivirheaika00:0000:0000:0000:0000:0000:0000:0000:0000:0000:3200:32


Ohjeet

Ihanneaika

Ihanneaika jokaiselle rastivälille on kolmen parhaan väliajan keskiarvo.

Taulukon solut

Ensimmäinen aika on väliaika. Toinen aika on optimiaika (oman tason aika) kyseiselle kilpailijalle. kaava: aika - iaika * aikarad / iaikarad. Oman tason laskennasta poistettu kultakin kilpailijalta kaksi heikointa väliä (pahimmat pummit). Prosenttiluku kertoo väliajan suhteessa kilpailijan optimiaikaan. Viimeinen aika kertoo virheen keston. Mitä suurempi virhe, sitä enemmän punaisella solu on. Mitä nopeampi vauhti, sitä virheämpi solu.

Viimeinen sarake

Ensimmäisen rivin viimeinen sarake kertoo rastivälien ihanneaikojen summan. Kullekin kilpailijalle on laskettu optimiaika, joka ilmoittaa kilpailijan oman tason ilman virheitä. Kolmas aika solussa on virheiden yhteisaika. Viimeinen prosenttiluku kertoo kilpailijan optimiajan suhteessa ihanneaikaan. Mitä korkeammalle tuloslistalla suurella prosentilla pääsee, sitä vähemmän virheitä on tehnyt vaikka vauhti on kanssakilpailijoita hiljaisempi.

Viimeinen rivi

Viimeisellä rivillä on laskettu keskimääräinen kaikkien kilpailijoiden rastivälien aikojen suhde ihanneaikaan. Suhteet on vielä skaalattu keskenään 0..100%:iin. Mitä suurempi prosentti, sen haastavampi rastiväli.